Lexmark, globalni vodja na področju rešitev za upodabljanje in interneta stvari, je prejel priznanja za trajnostni razvoj, ki jih podeljujejo organizacije Science Based Target (SBTi), EcoVadis in ENERGY STAR®.

Iniciativa SBTi je potrdila, da je Lexmarkov cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov skladen z merili in priporočili pobude SBTi (različica 4.2). Znanstveno utemeljeni cilji podjetjem zagotavljajo jasno opredeljeno pot za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar pomaga preprečiti najhujše posledice podnebnih sprememb in zagotavlja rast podjetij v prihodnosti.

Cilji se štejejo za “znanstveno utemeljene”, če so v skladu z najnovejšimi znanstvenimi dognanji o podnebju, ki so potrebna za doseganje ciljev Pariškega sporazuma – omejitev globalnega segrevanja na precej manj kot 2 °C nad predindustrijsko ravnjo in nadaljevanje prizadevanj za omejitev segrevanja na 1,5 °C.

Lexmark se je v svoji vlogi SBTi zavezal, da bo do leta 2030 izpolnil tri cilje:

  • do leta 2030 zmanjšal absolutne emisije toplogrednih plinov iz področja 1 za 27,5 % glede na izhodiščno leto 2019;
  • povečal letno oskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov z 0 % v letu 2019 na 100 % do leta 2030;
  • in zmanjšal absolutne emisije toplogrednih plinov iz področja 3 in naslova proizvedenih izdelkov za 22 % na vsak prodani tiskalnik do leta 2030.

SBTi je organizacija, ki predstavlja partnerstvo med CDP, Globalnim dogovorom Združenih narodov, Inštitutom za svetovne vire in Svetovnim skladom za naravo. SBTi opredeljuje in spodbuja najboljše prakse na področju zmanjševanja emisij in ciljev neto ničelne vrednosti emisij v skladu s podnebnimi znanostmi. Zagotavlja tehnično pomoč in strokovne vire podjetjem, ki uporabljajo znanstveno utemeljene cilje, ter premore ekipo strokovnjakov, ki podjetjem zagotavlja neodvisno ocenjevanje in potrjevanje okoljskih ciljev.

Lexmark je že drugo leto zapored prejel tudi platinasto oceno EcoVadis v regiji EMEA, ameriška agencija za varstvo okolja (EPA) in ameriško ministrstvo za energijo pa sta ga imenovala za partnerja leta 2023 v programu ENERGY STAR®. Platinasta ocena EcoVadis predstavlja 1 % najboljših podjetij na svetu s trajnostnimi poslovnimi praksami. Program ENERGY STAR nagrajuje izbrano skupino podjetij in organizacij, ki so izjemno prispevale k prehodu na gospodarstvo s čisto energijo, zmagovalci pa so izbrani iz mreže več tisoč partnerjev programa ENERGY STAR.

“Podjetja in organizacije z vsega sveta so nenehno pozivane, naj storijo več za naš planet in vodijo na poti k brezogljičnemu gospodarstvu,” pravi John Gagel, Lexmarkov vodja za trajnost, in dodaja: “Lexmarkovo poslanstvo je izboljšati življenja strank z razvojem izdelkov, storitev in rešitev, ki imajo vedno manjši vpliv na okolje. S prizadevanji za doseganje lastnega cilja ogljične nevtralnosti do leta 2035 bomo podpirali globalna prizadevanja za reševanje podnebnih sprememb na način, ki je vključujoč, raznolik in družbeno odgovoren. Prejeta priznanja potrjujejo, da smo na pravi poti.”

“Ker pospešujemo zgodovinska prizadevanja za reševanje podnebnih sprememb, bodo javno-zasebna partnerstva bistvena za uresničitev obsega naših ambicij,” je dejal upravitelj agencije EPA Michael S. Regan in dodal: “Čestitam letošnjim dobitnikom nagrad ENERGY STAR za sodelovanje z agencijo EPA pri zagotavljanju čiste energetske prihodnosti, ki potrošnikom in podjetjem prihrani denar ter ustvarja nova delovna mesta.”